COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa, kajian berterusan oleh Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) dan Institusi Kesihatan dan Perubatan Komuniti (IHCM) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah mengenalpasti sebanyak 76 kes varian baharu virus SARS-CoV-2. Sebanyak 75 kes adalah Variant of Concern (VOC) manakala satu (1) kes lagi adalah Variant of Interest (VOI) iaitu;

Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan VOI adalah sebanyak 293 kes. Daripada jumlah yang dikesan tersebut, 273 kes adalah VOC manakala 20 kes adalah VOI. Secara keseluruhannya sehingga kini, bagi VOC, terdapat sebanyak 195 kes varian Beta, 67 kes varian Delta, dan 11 kes varian Alpha. Bagi VOI pula, terdapat 13 kes varian Theta, empat (4) kes varian Kappa, dan tiga (3) kes varian Eta.

Perincian kes-kes baharu positif COVID-19 varian VOC dan VOI mengikut negeri, saringan, dan kluster adalah seperti di Lampiran 6 yang disertakan bersama kenyataan media ini.Rujuk : KPKESIHATAN.COM

Next Post Previous Post