COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 10/04/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 10hb April 2021 untuk seluruh negara adalah 1.03. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.

RNaught10042021-01
RNaught10042021-02
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post