COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 26/08/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 26 hb Ogos 2021 untuk seluruh negara adalah 1.02. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post