COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 03 Jun 2020

Daripada 93 kes baharu positif, 91 adalah Bukan Warganegara manakala baki 2 adalah Warganegara.

2 kes Warganegara dilaporkan dari Selangor manakala 91 kes Bukan Warganegara dilaporkan dari KL (55) dan N. Sembilan (36).

Next Post Previous Post