COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat lapan (8) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1. KLUSTER SABARU
Kluster baharu ini melibatkan daerah Lahad Datu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-33940) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu. Saringan komuniti di kawasan setempat telah mengesan sebanyak 87 lagi kes positif COVID-19 dalam kluster ini. Kes-kes tersebut telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah, Sepagaya.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 1,627 individu telah disaring, di mana:

 • 88 kes dikesan positif COVID-19 (70 kes baharu);
 • 22 individu dikesan negatif; dan
 • 1,517 individu masih menunggu keputusan.

2. KLUSTER TOMHER
Kluster baharu ini melibatkan daerah Ranau di negeri Sabah. Kes-kes bagi kluster ini merupakan pekerja buruh binaan yang telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kumpulan berisiko tinggi sejak 9 November 2020. Kesemua kes tersebut telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah, Dewan Kompleks Sukan Ranau.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 276 individu telah disaring, di mana:

 • 20 kes dikesan positif COVID-19 (12 kes baharu);
 • Enam (6) individu dikesan negatif; dan
 • 250 individu masih menunggu keputusan.

3. KLUSTER GARDEN
Kluster baharu ini melibatkan daerah Tawau di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-38689) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 7 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19. Kesemua telah dimasukkan ke Hospital Tawau.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 35 individu telah disaring, di mana:

 • 11 kes dikesan positif COVID-19 (3 kes baharu); dan
 • 24 individu dikesan negatif.

4. KLUSTER PUTRA-18

Kluster baharu ini melibatkan Wilayah Persekutuan Putrajaya serta daerah Petaling dan Sepang di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-48520) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak enam (6) lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 52 individu telah disaring, di mana:

 • Tujuh (7) kes dikesan positif COVID-19 (3 kes baharu); dan
 • 45 individu masih menunggu keputusan.

5. KLUSTER MURNI

Kluster baharu ini melibatkan daerah Cheras dan Kepong di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Petaling di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-46773) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak enam (6) lagi kes positif COVID-19. Kesemua telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 17 individu telah disaring, di mana:

 • Tujuh (7) kes dikesan positif COVID-19 (5 kes baharu);
 • Lapan (8) individu dikesan negatif; dan
 • Dua (2) individu masih menunggu keputusan.

6. KLUSTER SERI PASIR

Kluster baharu ini melibatkan daerah Timur Laut di negeri Pulau Pinang. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-47348) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 11 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 24 individu telah disaring, di mana:

 • 11 kes dikesan positif COVID-19 (4 kes baharu); dan
 • 13 individu masih menunggu keputusan.

7. KLUSTER BESI DEMAK

Kluster baharu ini melibatkan daerah Kuching di negeri Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-47382) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak empat (4) lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 237 individu telah disaring, di mana:

 • Lima (5) kes dikesan positif COVID-19 (3 kes baharu);
 • 220 individu dikesan negatif; dan
 • 12 individu masih menunggu keputusan.

8. KLUSTER PARIT KASSAN

Kluster baharu ini melibatkan daerah Tangkak, Johor dan daerah Melaka Tengah, Melaka. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-47391) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 13 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Enche’ Besar Hajjah Khalsom, Johor. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 18 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 105 individu telah disaring, di mana:

 • 11 kes dikesan positif COVID-19 (1 kes baharu);
 • 70 individu dikesan negatif; dan
 • 24 individu masih menunggu keputusan.

Next Post Previous Post