COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 05 Jun 2020

Daripada 19 kes baharu positif,7 adalah kes import dan 12 adalah penularan tempatan.Daripada jumlah penularan tempatan, 3 kes adalah Bukan Warganegara manakala baki 9 adalah Warganegara. Daripada 9 kes WN, 4 dari Selangor, 3 dari Sabah, dan 1 masing-masing dari Melaka dan Sarawak.

Next Post Previous Post