COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PROSEDUR PENGURUSAN KONTAK RAPAT KEPADA KES COVID-19

Berkuatkuasa 22 April 2022 (Jumaat), berikut adalah prosedur pengurusan kontak rapat kepada kes COVID-19.

Effective 22 April 2022 (Friday), the following is the procedure for close contacts to COVID-19 cases.

pengurusan-kontak-rapat-bm

Next Post Previous Post