COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KRITERIA KELAYAKAN PERMULAAN RAWATAN UBAT ANTIVIRAL PAXLOVID SECARA ORAL UNTUK PESAKIT DENGAN PENYAKIT RINGAN (KATEGORI 2-3)

Rawatan antiviral Paxlovid berkesan untuk pesakit COVID-19 berisiko tinggi yang mengalami gejala ringan hingga sederhana untuk mengelakkan penyakit menjadi lebih teruk.

Walau bagaimanapun, rawatan antiviral ini perlu diberikan dalam tempoh lima (5) hari sejak mula bergejala.

Sekiranya anda tergolong dalam kumpulan berisiko tinggi, dapatkan penilaian perubatan awal untuk menentukan kelayakan anda mengambil Paxlovid.

kriteria-layak-bm


Paxlovid antiviral therapy is effective for high-risk COVID-19 patients who have mild to moderate symptoms to prevent the disease from worsening.

However, the antiviral treatment has to be initiated within five (5) days from the onset of symptoms.

Therefore, if you are in a high-risk group, get a medical assessment early to determine your eligibility to take Paxlovid.

kriteria-layak-en

Next Post Previous Post