COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KRITERIA UMUM PELAWAT ATAU PENJAGA DI HOSPITAL KKM SEMASA FASA PERALIHAN KE ENDEMIK COVID-19

Berkuat kuasa pada hari Sabtu, 23 April 2022 KKM membenarkan pesakit-pesakit di wad untuk ditemani oleh penjaga dan menerima pelawat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tatacara perlaksanaan arahan ini adalah tertakluk kepada kapasiti dan kemampuan hospital dan wad masing-masing.

Walau bagaimanapun, KKM ingin menekankan dalam keadaan tertentu di mana risiko penularan COVID-19 adalah tinggi seperti berlakunya wabak COVID-19 di hospital, pihak hospital boleh melakukan beberapa pengubahsuaian kepada polisi yang sedia ada bagi memastikan kesihatan dan keselamatan semua pihak.

kriteria-penjaga-di-hospital

Next Post Previous Post