COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 06 Jun 2020

Daripada 37 kes baharu positif, terdapat 29 kes melibatkan penularan tempatan iaitu 19 adalah Bukan Warganegara manakala baki 10 adalah Warganegara. 10 kes warganegara ini pula melibatkan Selangor (8 kes), Sarawak (1) dan Negeri Sembilan (1).

Pecahan 10 kes baharu dalam kalangan rakyat tempatan ialah:

  • 5 saringan kesihatan di semi EMCO
  • 3 kes saringan kesihatan madrasah dan tahfiz
  • 1 kes survelan
  • 1 kes kontak rapat kes positif

Next Post Previous Post