COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 27/03/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 27hb March 2021 untuk seluruh negara adalah 0.92. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post