COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 12/04/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 12 hb April 2021 untuk seluruh negara adalah 1.07. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.




Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post