COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 12/06/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 12 hb Jun 2021 untuk seluruh negara adalah 0.90. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post