COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 01 Jun 2020

Daripada 38 kes baharu, 12 kes adalah penularan tempatan iaitu 6 adalah Bukan Warganegara Malaysia dan 6 lagi adalah Warganegara Malaysia.

Bagi 6 kes membabitkan Bukan Warganegara Malaysia, kes dikesan dari kluster dan saringan kesihatan.

Bagi 6 kes membabitkan Warganegara Malaysia, kes dikesan di Selangor (4 kes), Kuala Lumpur (1) dan Sabah (1).

Next Post