COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 16 Jun 2020

Kes baharu = 11

a. melibatkan kes import= 1
b. melibatkan kes penularan tempatan= 10

i) kes warganegara= 4

ii) kes bukan warganegara= 6

PERINCIAN KES WARGANEGARA (4 KES)

SELANGOR - 1 KES

  • 1 kes saringan pra pembedahan di Hospital Putrajaya dan kemudian dipindah ke Hospital Sungai Buloh, Selangor.

SARAWAK - 3 KES

  • 3 kes kontak rapat kes positif COVID-19 (ke-8453). Mereka adalah ahli keluarga kes ke-8453.

PERINCIAN KES BUKAN WARGANEGARA (6 KES)

KUALA LUMPUR – 2 KES

  • 1 kes saringan untuk masuk kerja.
  • 1 kes Kluster Tapak Pembinaan Kuala Lumpur 2.

NEGERI SEMBILAN - 4 KES

  • 3 kes Kluster Pedas.
  • 1 kes Kluster Syarikat Pembersihan.

Next Post Previous Post