COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 31/07/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 31 hb Julai 2021 untuk seluruh negara adalah 1.10. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.

Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post