COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 15 Jun 2020

Kes baharu = 41

a. melibatkan kes import= 3
b. melibatkan kes penularan tempatan= 38

i) kes warganegara= 6

ii) kes bukan warganegara= 32

PERINCIAN KES WARGANEGARA (6 KES)

SELANGOR – 2 KES:

 • 1 kes Acute Respiratory Infection (ARI) di sebuah pusat jagaan warga emas di Kuala Selangor yang telah dikesan di Hospital Tanjung Karang, Selangor.
 • 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8294).

MELAKA - 2 KES:

 • 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (ke7817);
 • 1 kes saringan sekolah atau madrasah Tahfiz.

NEGERI SEMBILAN - 1 KES:

 • 1 kes saringan madrasah atau sekolah Tahfiz.

Sabah - 1 KES

 • 1 kes kontak rapat kepada kes kematian ke-119 (iaitu kes ke-8403)

PERINCIAN KES BUKAN WARGANEGARA (32 KES)

KUALA LUMPUR- 1 KES

 • 1 kes saringan tempat kerja oleh majikan, iaitu sebuah syarikat mengendalikan pekerja pembersihan.

NEGERI SEMBILAN – 31 KES:

 • 14 kes di Akademi Imigresen Malaysia, Port Dickson di mana kes-kes adalah merupakan Orang Kena Tahan (OKT) yang dipindahkan ke sana daripada Depot Tahanan Imigresen
  (DTI) Bukit Jalil;
 • 15 kes Kluster Pedas;
 • 2 kes Kluster Syarikat Pembersihan

Next Post Previous Post