COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 15/08/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 15 hb Ogos 2021 untuk seluruh negara adalah 1.05. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Next Post Previous Post