COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 23/07/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 23 hb Julai 2021 untuk seluruh negara adalah 1.09. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Rujuk : FB Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post