COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PROSEDUR UJIAN DAN PELEPASAN UNTUK KES POSITIF COVID-19 MULAI 1 MEI 2022

/ #REOPENINGSAFELY

Updated Mon, 04 Jul 2022 16:08:00

Mulai 1 Mei 2022, kes positif COVID-19 boleh dilepaskan dari kuarantin lebih awal jika mereka diuji negatif pada Hari-4.

From 1 May 2022, COVID-19 positive cases may be released from quarantine earlier if they tested negative on Day-4.

prosedur-ujian-pelepasasan-1mei2022-bm

Previous Post