COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat lima (5) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu di negeri:

 • Sabah – Tiga (3) kluster;
 • Selangor – Satu (1) kluster; dan
 • Wilayah Persekutuan Labuan – Satu (1) kluster.

1) KLUSTER KASIH, SABAH

Kluster baharu ini telah dikenal pasti di daerah Lahad Datu, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-12509) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan petugas kesihatan pada 27 September 2020. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu, Sabah. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 33 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 11 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 1,838 individu telah disaring, di mana:

 • 34 kes dikesan positif COVID-19;
 • Tiada individu negatif; dan
 • 1,804 individu masih menunggu keputusan.

2) KLUSTER SURAT, SABAH

Kluster baharu ini melibatkan daerah Sandakan, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-15097) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu, Sabah. Saringan kontak rapat telah mengesan 24 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 11 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 74 individu telah disaring, di mana:

 • 25 kes dikesan positif COVID-19;
 • Tiada individu negatif; dan
 • 49 individu masih menunggu keputusan.

3) KLUSTER KHAZANAH, SABAH

Kluster baharu ini melibatkan daerah Lahad Datu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-14842) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 9 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu, Sabah. Saringan kontak rapat telah mengesan 13 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 11 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 652 individu telah disaring, di mana:

 • 14 kes dikesan positif COVID-19;
 • Tiada individu negatif; dan
 • 638 individu masih menunggu keputusan.

4) KLUSTER SUNGEI WAY, SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Kluster baharu ini melibatkan daerah Petaling dan Gombak, Selangor dan daerah Titiwangsa, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-14307) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 7 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh, Selangor. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 17 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 11 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 149 individu telah disaring, di mana:

 • 18 kes dikesan positif COVID-19;
 • 124 individu negatif; dan
 • Tujuh (7) individu masih menunggu keputusan.

5) KLUSTER BAH BUNDLE, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Kluster baharu ini melibatkan Wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-11771) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) pada 2 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti dua (2) lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 11 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 430 individu telah disaring, di mana:

 • Tiga (3) kes dikesan positif COVID-19;
 • 131 individu negatif; dan
 • 296 individu masih menunggu keputusan.

Next Post Previous Post