COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 25 Julai 2020

PERINCIAN KES BAHARU (23 KES)

WPKL – (1)

1 kes BWN saringan Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil

SELANGOR – (3)

1 kes BWN Kluster Rumah Kongsi Sepang

1 kes BWN saringan pekerjaan

1 kes import BWN pulang dari Rusia

JOHOR – (10)

2 kes Kluster Warga Emas Kluang

 • 1 kes BWN penjaga Pusat Jagaan Warga Emas, kontak rapat kes 8770.
 • 1 kes WN penghuni Pusat Jagaan Warga Emas, kontak rapat kes 8770.

  2 kes Kluster Bukit Tiram
 • 1 kes BWN
 • 1 kes BWN

  1 kes BWN saringan sebelum masuk kerja

  1 kes WN saringan tempat kerja

  4 kes pulang dari luar negara
 • 1 kes import WN pulang dari Singapura
 • 1 kes import WN pulang dari Singapura
 • 1 kes import WN pulang dari Singapura
 • 1 kes import WN pulang dari Indonesia

SARAWAK (8)

4 kes Kluster Sentosa

 • 1 kes WN kontak rapat kes 8773
 • 1 kes WN kontak rapat kes 8773
 • 1 kes WN kontak rapat kes 8773
 • 1 kes WN kontak rapat kes 8806

  1 kes WN Kluster Kejuruteraan Kuching, iaitu kontak rapat kes 8694

  1 kes WN Kluster Syarikat Pembinaan Kuching, iaitu kontak rapat kes 8881

  1 kes WN saringan pemantauan di pintu masuk

  1 kes WN saringan tempat pembinaan

WP Labuan – (1)

1 kes import BWN tiba dari Filipina.

Next Post Previous Post