COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PROSEDUR KEMASUKAN PENGEMBARA KE MALAYSIA

/ #REOPENINGSAFELY

Updated Tue, 10 May 2022 21:15:00

Pada 1 April 2022, Malaysia membuka semula sempadan negara. Pengembara perlu mematuhi semua tatacara pra-pelepasan dan selepas ketibaan. Pengembara yang lengkap vaksin akan menerima Kad Pengembara biru sementara pengembara yang tidak lengkap atau tidak divaksin akan menerima Kad Pengembara merah.

On 1st April 2022, Malaysia reopening its borders. Travellers should adhere to all pre-departure and on arrival procedures. Travellers who are fully vaccinated will receive blue Traveller Card while travellers who are partially or not vaccinated will receive red Traveller Card.

Protokol yang dikemaskini untuk pengembara memasuki Malaysia, berkuat kuasa 1 Mei 2022.

20220509-Prosedur-Masuk-Malaysia-bm1
20220509-Prosedur-Masuk-Malaysia-bm2

Previous Post