COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 21/04/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 21 hb April 2021 untuk seluruh negara adalah 1.15. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post