COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat enam (6) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1) KLUSTER NAHABA

Kluster baharu ini melibatkan daerah Kota Belud di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-35808) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 4 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 24 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah Seri Bayu Pirasan, Kota Belud.

Sehingga 9 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 65 individu telah disaring, di mana:

 • 25 kes dikesan positif COVID-19 (24 kes baharu); dan
 • 40 individu dikesan negatif.

2) KLUSTER NUMBAK

Kluster ini melibatkan daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-22036) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke wad di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak tujuh (7) lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 9 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 21 individu telah disaring, di mana:

 • Lapan (8) kes dikesan positif COVID-19 (3 kes baharu);
 • Tujuh (7) individu dikesan negatif; dan
 • Enam (6) individu masih menunggu keputusan.

3) KLUSTER PERIGI

Kluster baharu ini melibatkan daerah Klang di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-18667) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 15 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 38 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh.

Sehingga 9 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 124 individu telah disaring, di mana:
39 kes dikesan positif COVID-19 (1 kes baharu);
85 individu masih menunggu keputusan.

4) KLUSTER SERI TERAPI

Kluster baharu ini melibatkan daerah Kepong di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-36180) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 9 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 126 individu telah disaring, di mana:

 • 12 kes dikesan positif COVID-19 (1 kes baharu);
 • Lapan (8) individu dikesan negatif; dan
 • 106 individu masih menunggu keputusan.

5) KLUSTER PADANG

Kluster baharu ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-39210) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak empat (4) lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Enche’ Besar Hajjah Khalsom, Kluang.

Sehingga 9 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 338 individu telah disaring, di mana:

 • Lima (5) kes dikesan positif COVID-19 (4 kes baharu);
 • 173 individu dikesan negatif; dan
 • 160 individu masih menunggu keputusan.

6) KLUSTER HARMONI

Kluster baharu ini melibatkan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes-kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 7 November 2020. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh.

Sehingga 9 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 50 individu telah disaring, di mana:

 • Lima (5) kes dikesan positif COVID-19 (5 kes baharu);
 • 28 individu dikesan negatif; dan
 • 17 individu masih menunggu keputusan.

Next Post Previous Post