COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 29 Julai 2020

PERINCIAN KES BAHARU (13)

WPKL - 6

6 kes pulang dari luar negara

1 kes import WN pulang dari United Kingdom

1 kes import WN pulang dari United Kingdom

1 kes import WN pulang dari Filipina

1 kes import WN pulang dari Pakistan

1 kes import BWN pulang dari India

1 kes import BWN pulang dari India

SELANGOR – 2

2 kes pulang dari luar negara

1 kes import BWN pulang dari Gambia

1 kes import BWN pulang dari Ukraine

JOHOR – 1

1 kes WN saringan tempat kerja

SARAWAK – 2

1 kes WN dari Kluster Sentosa

1 kes BWN dari Kluster Mambong

SABAH – 1

1 kes WN saringan bergejala

PERLIS – 1

1 kes BWN saringan sebelum dipindahkan ke Depoh Tahanan

Next Post Previous Post