COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

HOTLINE

Talian Hotline KKM & Agensi Berkaitan COVID-19 di Malaysia
Updated Wed, 09 Nov 2022 17:15:00

SENARAI FASILITI KESIHATAN YANG MENDISPENS UBAT ANTIVIRAL PAXLOVID

  1. FASILITI KESIHATAN PRIMER (MAKLUMAT BERKAITAN CAC TERKINI JUGA DISERTAKAN)
  2. FASILITI KESIHATAN SWASTA