COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 04 November 2020

Melaka, Perlis dan Pahang tiada kes baharu. 6 kluster baharu, Kluster Penjara Sandakan, Kluster Dialisis, Kluster Sepanggar, Kluster Aero, Kluster Lengkuk dan Kluster Gading. 3 kes import melibatkan negeri Johor (1) dan Kuala Lumpur (2).

Next Post Previous Post