COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 17 Jun 2020

Kes baharu = 10

a) melibatkan kes import= 0

b) melibatkan kes penularan tempatan= 10

i. kes warganegara= 7
ii. kes bukan warganegara= 3

PERINCIAN KES WARGANEGARA (7 KES)

SELANGOR – 5 KES

  • 4 kes Kluster Warga Emas Kuala Selangor, iaitu kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8490).
  • 1 kes saringan pusat Tahfiz.

SARAWAK - 1 KES

  • 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID- 19 (kes ke-8453). Beliau juga merupakan ahli keluarga kepada kes ke-8453.

SABAH - 1 KES

  • 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID- 19 (ke-8403 iaitu kes kematian ke-120).

PERINCIAN KES BUKAN WARGANEGARA (3 KES)

KUALA LUMPUR - 1 KES

  • 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 (kes ke-8455).

NEGERI SEMBILAN - 1 KES

  • 1 kes di Akademi Imigresen Malaysia, Port Dickson di mana kes ini merupakan Orang Kena Tahan (OKT) yang dipindahkan ke sana daripada Depot Tahanan Imigresen (DTI) Bukit Jalil.

SABAH - 1 KES

  • 1 kes saringan pra pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah (HWKKS).

Next Post Previous Post