COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

UNJURAN R-NAUGHT MALAYSIA SEHINGGA 01 FEBRUARY 2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 1 Februari 2021 untuk seluruh negara adalah 1.15. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.Rujuk : FBKetua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post