COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 22/02/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 22hb Februari 2021 untuk seluruh negara adalah 0.9. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post