COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM juga ingin memaklumkan terdapat lima (5) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1. KLUSTER D’BAJARU

Kluster ini melibatkan daerah Lahad Datu di negeri Sabah. Kes-kes bagi kluster ini mula dilaporkan positif COVID-19 sejak 11 November 2020 hasil saringan komuniti di dua kampung berisiko tinggi. Sehingga 25 November 2020, sejumlah 609 individu telah disaring, di mana 90 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.

2. KLUSTER GANGSA

Kluster ini melibatkan daerah Kuala Langat di Selangor. Kes indeks (iaitu kes ke-56262) dilaporkan positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 23 November 2020. Sehingga 25 November 2020, sejumlah 78 individu telah disaring, di mana 30 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Ini melibatkan satu (1) warganegara dan 29 bukan warganegara.

3. KLUSTER BATU TUJUH

Kluster ini melibatkan daerah Batu Pahat dan Johor Bahru di negeri Johor. Kes indeks (iaitu kes ke-54703) merupakan kes Severe Acute Respiratory Infections (SARI) telah dilaporkan positif COVID-19 pada 22 November 2020. Sehingga 25 November 2020, sejumlah 144 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.

4. KLUSTER TANJUNG BUNGA

Kluster ini melibatkan daerah Johor Bahru di negeri Johor. Kes indeks (iaitu kes ke-53639) merupakan kes Severe Acute Respiratory Infections (SARI) telah dilaporkan positif COVID-19 pada 21 November 2020. Sehingga 25 November 2020, sejumlah 87 individu telah disaring, di mana 11 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.

5. KLUSTER KERENGGE

Kluster ini melibatkan daerah Marang di negeri Terengganu. Kes indeks (iaitu kes ke-49709) dilaporkan positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 17 November 2020. Sehingga 25 November 2020, sejumlah 680 individu telah disaring, di mana enam (6) kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.

Next Post Previous Post