COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

UNJURAN R-NAUGHT MALAYSIA SEHINGGA 12 FEBRUARI 2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 12 Februari 2021 untuk seluruh negara adalah 0.91. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.




Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post