COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 03 Oktober 2020

PERINCIAN KES BAHARU (317)

SABAH : 155 KES TEMPATAN

 • 100 kes saringan bergejala yang melibatkan 96 warganegara dan empat (4) bukan warganegara
 • 35 kes daripada Kluster Bangau-Bangau yang melibatkan 33 warganegara 2 bukan warganegara.
 • 10 kes daripada Kluster Benteng LD yang melibatkan warganegara.
 • 4 kes saringan komuniti yang melibatkan warganegara.
 • 3 kes daripada Kluster Laut yang melibatkan bukan warganegara.
 • 2 kes daripada Kluster Joo Hwa yang melibatkan warganegara.
 • 1 kes daripada Kluster Buang Sayang yang melibatkan warganegara.

KEDAH: 102 KES TEMPATAN

 • 97 kes daripada Kluster Tembok yang kesemuanya melibatkan 93 kes warganegara dan 4 kes bukan warganegara.
 • 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang kesemuanya melibatkan warganegara.
 • 2 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Bah Lunas yang melibatkan warganegara.
 • 1 kes daripada Kluster Bah Ketil yang melibatkan warganegara.

SELANGOR: 32 KES TEMPATAN

 • 15 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang melibatkan 14 kes warganegara. dan 1 bukan warganegara
 • 12 kes daripada Kluster Jalan Meru yang kesemuanya melibatkan warganegara.
 • 3 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Jelok yang kesemuanya melibatkan warganegara.
 • 2 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes ke-11147 dan kes ke-11047 yang kesemuanya melibatkan warganegara.

TERENGGANU: 9 KES TEMPATAN

 • 7 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang kesemuanya melibatkan warganegara
 • 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 iaitu kes ke11477 yang melibatkan warganegara.
 • 1 kes saringan di Pintu Masuk (Domestik dan Antarabangsa) yang melibatkan warganegara.

PULAU PINANG: 3 KES TEMPATAN

 • 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang kesemuanya melibatkan warganegara.
 • 1 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Bah Rose yang melibatkan warganegara.

KELANTAN: 2 KES TEMPATAN

 • 2 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes ke-11477 yang melibatkan warganegara.

NEGERI SEMBILAN: 1 KES TEMPATAN

 • 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang melibatkan warganegara.

JOHOR: 4 KES TEMPATAN

 • 3 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang kesemuanya melibatkan warganegara.
 • 1 kes daripada Kluster Jalan Meru yang melibatkan warganegara.

KUALA LUMPUR: 4 KES TEMPATAN

 • 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang melibatkan warganegara
 • 1 kes daripada Kluster Jalan Meru yang melibatkan warganegara.
 • 1 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Jelok yang melibatkan warganegara.

SARAWAK: 3 KES TEMPATAN

 • 3 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang kesemuanya melibatkan warganegara.

PUTRAJAYA: 2 KES TEMPATAN

 • 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah) yang melibatkan warganegara.

Next Post Previous Post