COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PERBEZAAN MAKSUD ENDEMIK, EPIDEMIK DAN PANDEMIK

/ #REOPENINGSAFELY

Apakah maksud endemik, epidemik dan pandemik❓

Kehidupan kita tidak boleh lari daripada kehadiran virus dan mikroorganisma lain di persekitaran kita.

Istilah endemik, epidemik dan pandemik adalah antara istilah penting dalam bidang kesihatan awam bagi menggambarkan keseriusan kadar penyebaran sesuatu penyakit, terutamanya penyakit berjangkit.

✅ Pemahaman istilah ini adalah penting dalam menentukan strategi pencegahan dan kawalan yang perlu diambil serta penglibatan komuniti dalam memastikan strategi yang diambil itu berkesan.

👉 Dikongsikan maksud istilah-istilah tersebut serta contoh-contoh penyakitnya di Malaysia dan di peringkat global untuk persediaan kita menuju fasa peralihan ke endemik bagi COVID-19.

pan-en-epi-demik

Next Post Previous Post