COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Situasi Terkini Empat Buah Kluster

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat pertambahan kes bagi empat (4) buah kluster iaitu Kluster Sungai, Kluster Telaga, Kluster Tawar dan Kluster Benteng LD pada hari ini. Pecahan saringan dan situasi terkini mengikut kluster tersebut adalah seperti berikut:

Kluster Sungai (jumlah saringan 1,091):

Kedah (1,056 disaring):

 • 38 kes dikesan positif COVID-19 (13 kes baharu);
 • 432 individu negatif; dan
 • 586 individu masih menunggu keputusan.

Pulau Pinang (31 disaring):

 • Satu (1) individu negatif; dan
 • 30 individu masih menunggu keputusan.

Perlis (4 disaring):

 • Satu (1) kes dikesan positif COVID-19; dan
 • Tiga (3) individu masih menunggu keputusan.


Kluster Telaga (jumlah saringan 4,584):

Kedah (4,537 disaring):

 • 11 kes dikesan positif COVID-19 (1 kes baharu);
 • 4,399 individu negatif; dan
 • 127 individu masih menunggu keputusan.

Pulau Pinang (47 disaring):

 • 46 individu negatif; dan
 • Satu (1) individu masih menunggu keputusan.


Kluster Tawar (jumlah saringan 18,233):

Kedah (17,659 disaring):

 • 68 kes dikesan positif COVID-19 (1 kes baharu); dan
 • 17,591 individu negatif.

Pulau Pinang (563 disaring);

 • 11 kes dikesan positif COVID-19; dan
 • 552 individu negatif.

Perak (kesemua 11 saringan adalah negatif).


Kluster Benteng LD, Sabah (jumlah saringan 2,349):

Tawau (1,814 disaring):

 • 43 kes dikesan positif COVID-19 (2 kes baharu);
 • 625 individu negatif; dan
 • 1,146 individu masih menunggu keputusan.

Lahad Datu (535 disaring):

 • 87 kes dikesan positif COVID-19;
 • 287 individu negatif; dan
 • 161 individu masih menunggu keputusan.

Next Post Previous Post