COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 20/03/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 20hb March 2021 untuk seluruh negara adalah kekal 0.94. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.

Covid-19: We are not out of the woods yet and Please comply to all the precautionary measures (Avoid 3Cs, Practice 3Ws) and register for vaccination. At the moment what is certain is uncertainty, what is predictable is unpredictable.Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post