COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 11 Julai 2020

PERINCIAN KES TEMPATAN (4 KES)

SELANGOR (2)

  • 2 kes saringan diDTI Sepang, di mana kedua-dua kes ini disaring semula sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal.

SARAWAK (1)

  • 1 kes Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Kes ini juga merupakan kes kematian ke-122 yang dilaporkan hari ini.

SABAH (1)

  • 1 kes saringan bagi kes yang dirujuk ke hospital.

Next Post Previous Post