COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Trend Kluster Bagi Setiap Kategori (22/01/2021 hingga 27/04/2021)

Trend kluster bagi setiap kategori dari 22hb Januari sehingga 27hb April 2021 adalah seperti di lampiran

TrendKluster22012021-27042021

Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post