COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 02 Jun 2020

Daripada 20 kes baharu, 5 kes adalah penularan tempatan iaitu 3 adalah Bukan Warganegara Malaysia dan 2 lagi adalah Warganegara Malaysia.

Bagi 3 kes membabitkan Bukan Warganegara Malaysia, kes dikesan di Kuala Lumpur (1 kes) dan Selangor (2).

Bagi 2 kes membabitkan Warganegara Malaysia, kes dikesan di Sabah (1 kes) dan Negeri Sembilan (1).

Next Post Previous Post