COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 07 Jun 2020

Daripada 19 kes baharu positif, terdapat 13 kes melibatkan penularan tempatan iaitu 2 adalah Bukan Warganegara manakala baki 11 adalah Warganegara.

11 kes warganegara ini pula melibatkan Selangor (6), Kuala Lumpur (2), Negeri Sembilan (1) dan Sabah (2).

  • 1 kes di Kluster Pangsapuri Cheras;
  • 1 kes bagi Kluster Gombak (kluster baru), iaitu saringan kontak rapat kes 7064 & kes 7246;
  • 1 kes saringan pekerja kilang di Seremban, Negeri Sembilan;
  • 2 kes di Sabah bagi saringan kontak rapat (ahli keluarga) kepada kes 3641 & kes 4537. (2/2)

Next Post Previous Post