COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PROSEDUR PENGURUSAN KES POSITIF DAN KONTAK RAPAT KES COVID-19 MENGIKUT STATUS VAKSINASI COVID-19

Updated Mon, 28 Feb 2022 20:07:00

Bermula 1 Mac 2022, berikut adalah prosedur pengurusan kes positif dan kontak rapat kes COVID-19 mengikut status vaksinasi COVID-19.

Effective 1 March 2022, this is the management procedure for positive cases and close contacts to COVID-19 cases according to COVID-19 vaccination status.

Next Post Previous Post