COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat lima (5) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1) KLUSTER SUTERA

Kluster baharu ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-35499 dan kes ke-35500) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu-individu bergejala pada 2 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 13 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 5 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana:

 • 15 kes dikesan positif COVID-19 (15 kes baharu);
 • Enam (6) individu dikesan negatif; dan
 • 11 individu masih menunggu keputusan.

2) KLUSTER RIA-30

Kluster baharu ini melibatkan daerah Tuaran di negeri Sabah. Kes-kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan komuniti sejak 2 November 2020. Kesemua kes dalam kluster ini dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah Intan di Sepanggar, Sabah

Sehingga 5 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 254 individu telah disaring, di mana:

 • 11 kes dikesan positif COVID-19 ( 2 kes baharu);
 • 121 individu dikesan negatif; dan
 • 122 individu masih menunggu keputusan.

3) KLUSTER TAMAR

Kluster baharu ini melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke- 32410) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 1 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak sembilan (9) lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh.

Sehingga 5 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 137 individu telah disaring, di mana:

 • 10 kes dikesan positif COVID-19 ( 1 kes baharu);
 • 57 individu dikesan negatif; dan
 • 70 individu masih menunggu keputusan.

4) KLUSTER INTAN

Kluster baharu ini melibatkan daerah Timur Laut di negeri Pulau Pinang. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke- 30788) yang merupakan seorang bukan warganegara, telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan sebelum pulang ke negara asal pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak lapan (8) lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang.

Sehingga 5 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 98 individu telah disaring, di mana:

 • Sembilan (9) kes dikesan positif COVID-19 (3 kes baharu);
 • 35 individu dikesan negatif; dan
 • 54 individu masih menunggu keputusan.

5) KLUSTER DANAU

Kluster baharu ini melibatkan daerah Titiwangsa di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-29286) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 27 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak tujuh (7) lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh.

Sehingga 5 November 2020, 12 tengah hari, sejumlah 82 individu telah disaring, di mana:

 • Lapan (8) kes dikesan positif COVID-19 (4 kes baharu);
 • 40 individu dikesan negatif; dan
 • 34 individu masih menunggu keputusan.

Next Post Previous Post