COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 25 Ogos 2020

PERINCIAN KES BAHARU (11)

SELANGOR - 3

  • 1 kes import WN pulang dari Filipina
  • 1 kes import BWN pulang dari Indonesia
  • 1 kes WN saringan bersasar

KEDAH - 7

  • 5 kes WN kluster Tawar
  • 1 kes WN saringan pra pembedahan
  • 1 kes WN saringan bergejala

PERLIS - 1

  • 1 kes WN SARI

Next Post Previous Post