COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Situasi Terkini 08 Mac 2020

KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH KESIHATAN KKM : BAHASA MELAYU | ENGLISH

Graf diatas menunjukkan lekuk Epidemiologi kejadian wabak COVID 19 di Malaysia. Graf tersebut menunjukkan 2 puncak.

Puncak pertama berlaku apabila kebanyakkan kes pada mulanya adalah dari golongan “person under Investigation (PUI)” dan kontak kepada kes COVID 19 positif dengan sejarah pengembaraan ke negara China.

Puncak kedua pada mulanya adalah PUI dengan sejarah pengembaraan ke negara-negara yang terlibat dengan wabak COVID 19 selain negara China dan seterusnya, kebanyakkan kes adalah kontak rapat dari salah satu kes primari. Beberapa generasi baru jangkitan timbul dan menjadi kluster.

Siasatan masih lagi berterusan untuk mencari punca kejadian kluster dan pengawalan penyakit ini dari merebak. Ini menunjukkan KKM berusaha untuk mengesan kontak rapat dan strategi serta tindakan ini dilihat telah menurunkan kes PUI.

  • Ketua Pengarah Kesihatan, Malaysia

Next Post Previous Post