COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 14/07/2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 14 hb Julai 2021 untuk seluruh negara adalah 1.19. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.
Next Post Previous Post