COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 11 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER SUNGAI TENGAH

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Bau dan Kuching di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-392011) dilaporkan positif COVID-19 pada 25 April 2021 hasil saringan individu bergejala...

Read More...

Perincian 14 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER SUNGAI NIRAI

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Selangau di Sarawak. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 April 2021 hasil saringan bersasar komuniti di Sungai Nirai, Selanga...

Read More...