COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 19 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER PERSIARAN PERPADUAN USJ

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling, Klang, Kuala Selangor, dan Kuala Langat di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 27 April 2021...

Read More...

Perincian 14 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN BATU ARANG

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Gombak di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 6 Mei 2021 hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang te...

Read More...

Perincian 20 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER KAMPUNG PADANG LALANG

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Pasir Mas di Kelantan. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-414296) dilaporkan positif COVID-19 pada 2 Mei 2021 hasil saringan kontak rapat....

Read More...

Perincian 17 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER BUNGEY

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Betong di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-403839) dilaporkan positif COVID-19 pada 29 April 2021 hasil saringan individu bergejala. Nama kluster i...

Read More...

Perincian sembilan (9) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER LORONG GALING

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Kuantan di Pahang. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-408655) dilaporkan positif COVID-19 pada 30 April 2021 hasil saringan individu bergejal...

Read More...