COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 17 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER NANGA TAJAM

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Selangau dan Sibu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-394954) dilaporkan positif COVID-19 pada 26 April 2021 hasil saringan individu bergejala...

Read More...

Perincian 12 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER BUKIT ROTAN

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Kuala Selangor, Sabak Bernam, Petaling, dan Klang di Selangor serta daerah Port Dickson di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-387591)...

Read More...

Perincian 12 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1.KLUSTER MELUGU

Kluster institusi pendidikan KPM melibatkan daerah Sri Aman dan Lubuk Antu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-394648) dilaporkan positif COVID-19 pada 26 April 2021 hasil saringan indivi...

Read More...

Perincian 11 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN PUCHONG

Kluster institusi pendidikan KPM melibatkan daerah Sepang, dan Petaling di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-361115) dilaporkan positif COVID-19 pada 12 April 2021 hasil saringan...

Read More...