COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian lapan (8) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER PUTAI

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kapit dan Bukit Mabong di Sarawak. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 19 April 2021 hasil saringan bersasar pekerja-pekerja...

Read More...